Curriculum Vitae

Personalia Navn:Karl Martin Lund
Født:16. januar 1969
Sivilstatus:Gift med Inger Beate Madsvåg.
Barn: Jente født august 2003, gutt født desember 2005.
Kontakt Adresse:Njordsvei 48, 7032 Trondheim
Telefon:926 13 642(m), 73 93 70 04(p)
Email:kml@lundit.no
Yrkeserfaring 2003- Lund informasjonsteknologi Selvstendig konsulentvirksomhet innen IT, spesifikt systemspesifikasjon, -design og -utvikling
2000-2003 Kognita AS Gründer, utviklingsleder og utvikler. Også ansvar for operativ økonomi og administrasjon til og med 2001. Kognita er en “spinoff” fra Marintek. Se “Om Kognita”.
1994-2000 Marintek Forsker. Deltakelse i diverse forskningsprosjekt, også prosjektledelse. De siste årene fokus på prosjekter relatert til eLæring. Se “Prosjekter, Marintek”.
Utdannelse 1992-1994 Høgskolesenteret i Rogaland (nå Høgskolen i Stavanger) Sivilingeniørstudiet i informasjonsteknologi. Vekt på programvareutvikling. Avhandling: “Improving the performance of Make through distribution”.
1998-1991 Trondheim Ingeniørhøgskole EDB-ingeniør, vekt på systemdesign og -utvikling
1985-1988 Videregående skole Naturfaglinje ved Adolf Øiens skole
Annen praksis 2005- Stiftelsen våre barn - Barnehagen Ole Brumm Styreleder
2000- K. Lund Holding AS Styremedlem
2000-2004 K. Lund AS Styremedlem
2000-2003 Kognita Styremedlem
2000-2003 K. Lund Engros AS Styremedlem
1993 K. Lund AS Sommerjobb Utviklet programvare for registrering av detaljsalg i butikk. Programmet kommuniserte med AS400 ved hjelp av transaksjonsfiler. Utviklet i Borland C++ for MS-DOS.
1991-1992 Forsvaret, Feltartilleriet Førstegangstjeneste. Rekruttskole, så EDB-assistent ved Haslemoen militærleir. Viktigste oppgave var videreutvikling av program for beregning av skytedata (retning, vinkel og kruttladning i kanon for granater) på HP-kalkulator.
1987-1992 Max Tempe (nå Rimi Stormarked) “Kassedame”. Forefallende butikkarbeid med hovedvekt på kasse.
Erfaring  
  • Spesifikasjon, design, utvikling og testing av programvare, både “tradisjonell” og web-baserte applikasjoner
  • Programmering, Visual Basic, Active Server Pages, Javascript, Javascript, Java, Authorware, C/C++
  • Databaser, særlig SQL-server
  • Databasert opplæring, spesifikasjon, design, utvikling og implementasjon
  • Design av brukergrensesnitt
  • Virksomhetsmodeller
Privat   Jeg bruker en del av fritiden på å holde meg i form, gjerne med squash, alpint eller joggeturer med vår engelsk setter, Toya. Jeg prøver også å få luftet min motorsykkel så ofte som mulig.

Om kognita

Kognita har utviklet og driver opplæringsportalen Site4Learning. Site4Learning er en plattform for administrasjon og distribusjon av eLæring over Internet. Gjennom denne tilbyr selskapet elærings­produkter fra en rekke leverandører. Hovedmålgruppen er bedrifter inne olje og gass­markedet, men selskapet har også kunder innenfor bank og finans og skoleverket. Selskapets aktiviteter er per i dag videreført i det engelske selskapet Kognita Ltd.

Fra oppstart av selskapet og til og med 2001 var jeg ansvarlig for operativ økonomi og administrasjon. Dette innebar kontakt med regnskapsfører. Jeg var også sentral i kontakt med SND og utarbeidelse av forretningsplan. Jeg var også involvert i arbeidet med å skaffe eksterne investorer til selskapet, selv om hovedtyngden av dette falt på daværende daglig leder. Fra januar 2002 ble det ansatt ny daglig leder som overtok økonomi og administrasjon.

Parallellt med administrative oppgaver i startfasen var jeg tungt involvert i design og utvikling av plattformen Site4Learning. I januar 2001 overtok jeg som utviklingsleder, da personen som tidligere hadde hovedansvaret for dette området nå skulle konsentrere seg om kundestøtte.

Som utviklingsleder hadde jeg ansvaret for utvikling og drift av program­vareplattformen som Site4Learning bygger på. Dette innebar blant annet å sikre at tjenesten til en hver tid har tilstrekkelig kapasitet, og å prioritere utviklingsaktiviteter i samråd med salg og kundestøtte. I et lite firma som Kognita får man også anledning til å utføre mye praktisk utviklingsarbeid. Site4Learning er implementert i asp-script (vbscript), COM+-objekter implementert i Visual Basic, Javascript og Java.

Jeg var styremedlem i selskapet fra oppstarten til jeg sa opp i februar 2003. Jeg arbeidet i selskapet til og med mai 2003.

Prosjekter, Marintek