Lund informasjonsteknologi AS

Lund informasjonsteknologi ble etablert våren 2003 som enkeltpersonsforetak, men ble erstattet av et AS høsten 2006. Selskapet er 100% eid av Lund forvaltning AS som igjen er eid av Karl Martin Lund.

Se CV for nærmere opplysninger.

Karikatur av undertegnede
Tegningen er laget av Jarmo Röksä

Tjenester

Lund informasjonsteknolgi er et middel for å øke min egen kompetanse innen IT. På et høyt nivå ønsker jeg å drive med systemdesign og -utvikling med oppdaterte metoder og verktøy. Datasikkerhet og systemintegrasjon (gjerne hver for seg) er også meget interessant.

Jeg tilbyr altså i hovedsak generell kompetanse innen systemdesign og -utvikling. Gjennom utdanning og jobberfaring har jeg opparbeidet meg bred erfaring i bruk av en rekke metoder og verktøy. Jeg har også erfaring med systemintegrasjon. Jeg har jobbet spesifikt med eLæring i flere år, både utvikling av opplæringsprogrammer (innhold) og administrasjonssystem.

Tidligere har jeg jobbet mest med

Jeg er spesielt interessert i å utvide mine kunnskaper om

I tillegg er jeg interessert i styreverv. Jeg har arbeidet i flere styrer, og også tatt et kurs i styrearbeid i regi av Innovasjon Norge og BI.

Prising

Jeg har utført oppdrag både etter time- og fastpris. Jeg har også mulighet til å bidra med egenfinansiering i form av lav (time)pris for prosjekter jeg finner spesielt interessante.

Bakgrunn

Jeg er utdannet sivilingeniør fra Høgskolen i Rogaland i 1994. Dvs. jeg gikk Ingeniørhøgskolen her i Trondheim, og studerte så to år ved HSR som det het den gangen. Yrkeserfaring har jeg fra Marintek og Kognita før jeg begynte som selvstendig næringsdrivende:

Jeg har også vært medlem av styret i K. Lund Holding AS siden juni 2000. Jeg arbeidet også i styrene i to datterselskap inntil disse ble solgt ut av konsernet i 2003/2004. I tillegg til praktisk erfaring har jeg tatt et kurs i styrearbeid arrangert av Innovasjon Norge og BI.

Prosjekter så langt

Så langt har jeg vært involvert i følgende prosjekter

Tilgjengelighet

Ta kontakt for detaljer, eller se kalenderen min.

Kontaktinformasjon

Jeg kan nås på email kml@lundit.no, eller mobiltelefon 926 13 642.

Foretaksregisteret: 990 186 235

Valid XHTML 1.1!